Städer som politiska aktörer

På brittiska BBC:s hemsida finns en artikel om staden Tübingen i södra Tyskland. Den berättar om en stad som med hjälp av egna skatter och förordningar försöker skapa en mera hållbar stad. Tübingen är faktiskt sedan många år tillbaka välkänd just för dessa ambitioner. Det är en medelstor universitetsstad (runt 80 000 invånare, varav en tredjedel är studenter). Artikeln lägger i synnerhet vikt på stadens rykte som en stad med många vegetarianer och veganer. Detta används som symbol både för invånarnas livsstil och för deras politiska ställningstaganden.

Tübingen satsar medvetet på hållbara lösningar inom trafikområdet, bostadsbyggandet, men även en cirkulär ekonomi. Ett politiskt instrument i sammanhanget är att införa en särskild skatt på engångsprodukter inom restaurangbranschen, såsom plastbestick, pizzakartonger, muggar med mera. Invånarna uppmuntras att ta med eget för att minska förbrukningen av plast. Artikeln säger att många har anpassat sig till denna politik, förbrukningen av engångsbestick och liknande sjönk direkt.

Problemet är att McDonalds har överklagat denna skatt med hänvisning till att de har stora svårigheter att anpassa sig till lokala lösningar. De kräver att sådana lösningar behöver implementeras överallt, på nationell nivå, för att företaget ska kunna hänga med. Ett liknande fall år 1999 slutade med att den tyska staden Kassel tvingades avsluta ett liknande försök. Om överklagan kommer att lyckas en gång till återstår att se.

Det finns flera intressanta aspekter i det här fallet som rör städernas möjligheter att agera som politiska aktörer, formellt inom ramen för sitt eget stadsterritorium, men utöver det även som aktör i en debatt om städernas roll som sträcker sig långt utanför Tübingen och Tyskland. Staden har prisats många gånger som en av Europas mest hållbara städer och på så sätt bekräftats som en aktiv politisk kraft med förebildsfunktion.

Tübingens framgångar bygger uppenbarligen på att stadens politiker lyckas övertyga medborgarna att förändra sina vanor. Eller tvärtom så lyssnar politikerna på medborgarnas krav. En stad med en övervägande ung och akademisk befolkning har kanske helt enkelt fler möjligheter i sammanhanget. Detta samspel kräver förstås en pågående debatt och permanenta insatser för att driva förändringar. BBC-artikeln anmärker följaktligen att inte alla invånare är övertygade och att stadens befolkning anpassas efter detta, dvs att sammansättningen i längden kommer att förändras genom in- och utflyttning.

Med andra ord, Tübingen vill vara mer än bara en plats att bo på. Stora politiska förändringar på väg mot ett hållbart samhälle begränsas i Tyskland än så länge till ett fåtal städer som bokstavligen tävlar med varandra om att ligga i framkanten. Men det kräver en annan sorts gemenskap, en framtidsanda som genomsyrar hela staden.

McDonalds överklagande sätter fingret också på att städer som en del av en centraliserad nationalstat har svårt att skapa egna lösningar. Tysklands federala struktur med 16 självständiga förbundsländer samt en obruten tilltro till städernas handlingsförmåga har resulterat t ex i att det finns en utpräglad regional och lokal patriotism. I synnerhet staden bär betydelse för medborgarnas självbild, där fester, föreningar och historiska berättelser (mer eller mindre korrekta) lägger grunden till en gemensamskapsanda som kan få närmast löjliga proportioner.

Men denna lokala identitet, kanske en gemensam inställning till sin stad, kan användas för att skapa specifika lösningar som i sin tur eldar på lokalpatriotismen. Den lokala kulturen – en samlingsbeteckning för matvanor, dialekter, historiska minnen, fester, muséer och livsstilar – skapar en energi som kan användas i politiken, om politikerna är beredda att agera som offentliga banérförare för sina medborgares idéer.

Som tyskfödd lokalpatriot – och om min hemstad ska jag berätta en annan gång – kan jag sakna denna energi som inte minst behövs för att stärka det kommunala självstyret underifrån. Här finns det potential i Sverige. I övrigt förlorade staden Tübingen mot McDonalds, precis som 20 år tidigare Kassel. Domstolen tillät att domen överklagades, men staden verkar ha bestämt sig att acceptera domen för stunden. Framsteg nås många gånger i snigelfart.

Bilden visar Tübingen, Neckarfront, Berthold Werner CC BY-SA 4.0

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close