Om Heiko Droste

  • Sedan 2015 professor i stadshistoria på Stockholms universitet
  • Samtidigt föreståndare för stads- och kommunhistoriska institutet
  • Tidigare verksam på Södertörns högskola (Stockholm) och sex tyska universitet
  • Docentkompetens 2003, Kiels Universitet med en avhandling om Sveriges diplomater på 1600-talet
  • Disputerade 1994, Hamburgs universitet med en avhandling om Lüneburgs krönikor under senmedeltid och tidigmodern tid
  • Mina forskningsintressen gäller den förmoderna historien (1300-1800)
    i synnerhet stadshistoria i Sverige, Tyskland och Östersjöområdet, mediehistoria och historiebruk
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close