En blogg om stads- och kommunhistoria

De så kallade sociala medierna har förändrat vårt sätt att kommunicera med varandra. Det går inte bara mycket fortare. Det finns också en tendens att allting kokas ner till ett antal tydliga positioner. Det blir ett sätt att marknadsföra sig själv genom dessa positioner. Sociala medier är alltså inte särskilt socialt alla gånger.

Stads- och kommunhistoriska institutet (SKHI) använder sig av flera sociala medier. Vi har en hemsida som berättar om vår verksamhet, i synnerhet våra seminarier och publikationer. Vi har en Facebook-sida för att nå ut till fler och kanske till andra än en hemsida gör. Facebook tvingar oss att vara aktuella. Det finns också ett twitterkonto i institutets namn (@StoKhInstitut), där vi tar upp frågor som handlar om historisk forskning i vid bemärkelse, men även dagens städer, kommuner och samhället i stort. Twitter är dock inte ett medium för att tänka till och utveckla resonemang. Det är dessutom svårt att hålla sig till ämnet. Få debatter överlever till nästa dag.

Stads- och kommunhistoriska institutet, SKHI

Institutet på Facebook

Nu startar jag en blogg, ett medium för lite längre, artikulerade diskussioner, som vill skapa debatt. På bloggen tar jag upp helt olika ämnen som har samband med svensk och internationell stads- och kommunhistoria. Den svenska historien är många gånger inte alls så säregen och specifik som vi vill tro. På bloggen kommer frågor som diskuteras idag att tas upp, till exempel om kommunerna borde sammanläggas en tredje gång för att ge dem en chans att utföra sina växande uppgifter. Till denna debatt hör också frågor kring stad och land som är komplicerade, inte minst för att våra vardagliga begrepp inte är särskilt entydiga. Bloggen ska slutligen handla om nya böcker och utställningar, om stadsjubileer och andra frågor. Jag vill dessutom berätta om vår egen verksamhet och exempelvis kommande konferenser.

De ämnen som kommer att tas upp på bloggen ska alltid diskuteras med ett öga på historien. Som historiker är jag övertygad om att samhällsfrågor blir tydligare i ett längre perspektiv, på distans. Jag tror också att historia tvingar oss många gånger att fundera över en aktuell fråga som diskuteras. Är den egentligen rätt ställd eller präglas den allt för mycket av att aktuellt problem?

Bloggen ligger mitt emellan en vetenskaplig text och ett inlägg på Facebook eller på hemsidan. Det är texter på ungefär 4 000 tecken som tar 5–10 minuter att läsa. De har ingen stor källförteckning. Det skall helt enkelt vara tankar och funderingar som jag hoppas lyfta fram ett tag framöver. Jag vet förstås inte heller svaren på de stora frågorna. Jag tror dock att det är nyttigt att fundera kring frågor och kring argumenten bakom ett möjligt svar, att vända på problemen för att se baksidan.

Och som nämnt, jag hoppas att inläggen väcker din nyfikenhet så att du känner att du vill delta i diskussionen. Jag vill gärna veta vad du tycker och undrar över. Jag vill också veta vad du vill att jag skriver om i framtiden.

Heiko Droste, föreståndare för Stads- och kommunhistoriska institutet, Stockholms universitet, heiko.droste@historia.su.se

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close